Preaload Image
Plecy

Administratorem danych osobowych jest Konsorcjum Migracyjne, ul. Szpitalna 5/14, 00-031 Warszawa, REGON: 525917947, NIP: 5252965231, KRS: 0001044295

adres e-mail: konsorcjum@konsorcjum.org.pl

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się wysyłając email: rodo@migrant.poznan.pl

W celu otrzymywania newslettera użytkownik, udziela zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych drogą komunikacji elektronicznej (z wykorzystaniem do tego celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych). Udzielenie zgod jest konieczne w celu otrzymywania newslettera drogą elektroniczną (emailem).

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania newslettera. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgoda na otrzymywanie newslettera.

W tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko oraz adres email.

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług hostingu, serwisu IT oraz wysyłki newslettera, z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie danych, zgodnie z art. 28 RODO.

Odbiorca newslettera w każdej chwili może odwołać zgodę na subskrypcję przez kliknięcie w link odwołujący zgodę umieszczony w newsletterze lub przez przesłanie emaila z odwołaniem subskrypcji na adres: konsorcjum@konsorcjum.org.pl

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do natychmiastowego usunięcia wszystkich danych z bazy Administratora. Dane użytkownika nadal będą przechowywane w systemie mailingowym Administratora, jedynie w celu rejestracji sprzeciwu i zapobieżeniu ponownej wysyłce, oraz przez czas niezbędny w celu zapewnienia obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, odbiorcy newslettera przysługują następujące prawa: cofnięcia zgody na przetwarzanie (bez wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania), dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego i ochrony prawnej przed sądem.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu – świadczenia usługi wysyłki newslettera.

Pełna treść Polityki prywatności znajduje się tutaj: https://akademia.konsorcjum.org.pl/polityka-prywatnosci/